Uslovi i pravila korišćenja sajta autodelovi.net

Informacije navedene u nastavku ovog teksta uvek će biti vidljive za javnost i tretiraju se kao informacije koje su potrebne za osnovnu komunikaciju.

Username - Korisničko ime određujete sami, to je informacija po kojoj će Vas ljudi prepoznavati na www.autodelovi.net . Po pravilima ne mogu postojati dva ista korisnička imena i korisničko ime nije moguće promeniti nakon obavljene registracije.
E-mail, broj telefona - Informacije koje omogućavaju brzu i jednostavnu komunikaciju vezanu za postavljene oglase.

autodelovi.net se trudi da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja sajta autodelovi.net, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje upisujete prilikom registracije i objave oglasa. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu i kontakt telefon autodelovi.net upotrebi u svrhu spajanja posetilaca i oglašivača. Ipak, autodelovi.net ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta autodelovi.net, doći do tih informacija.
Korišćenjem sajta autodelovi.net saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja.

autodelovi.net ne garantuje:
Tačnost, potpunost i istinitost objavljenog oglasa od strane oglašivača, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga vezanih za oglas
Nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
Da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
Da će treća strana legalno koristiti stranice autodelovi.net

autodelovi.net ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:
Ukoliko je oglas postavljen u pogrešnu kategoriju
Ako se radi o istom (dupliranom) oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge sa korigovanim informacijama...)
Ukoliko je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 eur)
Ukoliko su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta...)
Ukoliko predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
Ukoliko predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
Ukoliko predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte
Ukoliko je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
Ukoliko je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ilegalne robe, ili oglašavanje koje za cilj ima prevaru
Ukoliko je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno osim u slučaju kada je to urađeno od strane sajta autodelovi.net
Ukoliko oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja

autodelovi.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
Korišćenja sajta autodelovi.net
Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa autodelovi.net
Informacija na sajtu autodelovi.net
Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu autodelovi.net
Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore pomenutih linkova tj. sajtova
autodelovi.net ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup.
Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom autodelovi.net, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta autodelovi.net.
autodelovi.net može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta autodelovi.net na taj način.
Sajt autodelovi.net može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.
autodelovi.net nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.
autodelovi.net ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Oglašavač je saglasan da će izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
Da neće koristiti sajt autodelovi.net u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
Da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt autodelovi.net postaju vlasništvo istog
Da osobe koje održavaju sajt autodelovi.net kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
autodelovi.net ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja sajta autodelovi.net kao mesta za obavljanje kupoprodaje.
Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca, bez učešća autodelovi.net kao trećeg lica u bilo kojoj transakciji između korisnika
Korisnici sajta autodelovi.net su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako autodelovi.net nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.